Vad är GSGT

 Grebo Sunset Golf Tours Hemsida

"GSGT:s syfte är, att befrämja medlemmarnas utveckling i golfspelet samt trevlig samvaro" 

MENY

Startsidan

Vad är GSGT


Medlemsmatrikel

Tävlingsresultat

Bett

Tourmästare

Anslagstavlan

Vad är GSGT ?          I nådens år 1988, beslöt fyra yngre män i Grebo att man tillsammans skulle utöka

          samvaron och kunnandet i Golf.

          Dessa män var Nils-Erik Haldemar, Lars Broman, Krister Sköld och Håkan Ericsson.

          Man beslöt  att kalla sej för Grebo Sunset Golf Tour i dagligt tal GSGT.

          De första åren hade man inga särkilda regler utöver golfförbundets att luta sig mot.

          Mer preciserade regler för GSGT kom till först några år senare.


         1997 kom det till två nya medlemmar Anders Viveland och Göran Lund.

         1998 blev Jörgen Lundemo medlem.

         1999 ytterligare två, Kjell Wahlfridsson och Olle Bjurström.

         2000 Olle Bjurström straffar ut sig

         2004 blev Gunnar Leffler medlem

         2008 blev Rolf Viveland medlem

         2012 Göran Lund straffar ut sig

        2015 blev Bertil Wilhelmsson medlem

         2017 Krister Sköld, en av grundarna till GSGT, straffar ut sig

         2019  blev Anders Westerling medlem


   Stadgar för Grebo Sunset Golf Tour , i dagligt tal GSGT.


    §1.     GSGT:s yttersta syfte är att befrämja medlemmarnas utveckling i golfspelet samt

             trevlig samvaro.    §2.     Medlemmarna, som består av män, skall till antalet vara minst tre (3) och högst

             tolv (12) oförvitliga samhällsmedborgare. För vinnande av medlemskap krävs att

             man föreslås av redan varande medlem, och ett därpå enhälligt inträdesbeslut av

             samtliga medlemmar. Det är även en strävan att den nye medlemmen vid  inträdet

             har högst hcp 18, från detta kan dock vid speciella fall göras undantag.    §3.     Tävlingsbestämmelser.


             GSGT-touren spelas som slaggolf, segraren får 8 poäng, 2:an 7 poäng osv., vid

             resultat bättre än hcp tilldelas en bonus på 2 poäng.

             Vid varje deltävling gäller vid lika resultat lägsta hcp, förutom GSGT-Touren totalt

             (se §4).

             Närvaro i samtliga tävlingar är obligatorisk. Laga förfall är sjukdom,  familjeskäl och

             när arbetet omöjliggör deltagande.

             Svenska Golfförbundets regler gäller, frånsett "pilsnerboll" vid första utslag vid  varje

             deltävling.

             Så kallade "bett" förekommer vid samtliga deltävlingar, enligt  nedan:

             - bäst resultat ut 10 kr/deltagare

             - bäst resultat in 10 kr/ deltagare

             - bäst sammanlagt 10 kr/ deltagare, tillsammans ett utlägg på 30kr.

             Utöver detta premieras samtliga som har glädjen att göra en birdie, med glada  tillrop

             och 10 kr/deltagare.

             Den som sedan slutligen blir "GSGT Tour Master" står för en avslutningsmiddag  med

             bastu för sina kamrater,där han sedan högtidligen får mottaga priset för  sina bedrifter i

             form av en pokal och 2 liter whisky.  §4.     Veckotävling.


             GSGT:s veckotävling genomföres varje tisdag eftermiddag under viss  tävlingsperiod,

             om vilken medlemmarna beslutar. Första utslag bör göras  mellan16.00- 17.00, denna tid

             kan dock tidigareläggas under hösten.  Veckotävlingen genomföres åtta (8) ggr på våren

             och åtta (8) ggr på hösten.  Varje tävling spelas över arton(18) hål. Fem (5) deltävlingar

             är resultatgrundande för vår- respektive hösttävlingen.

             Om det uppstår svårigheter att spela viss  tisdag så är det tillåtet att byta speldag om mer

             än hälften av medlemmarna så  önskar. Spelomgången får dock ej vara mindre än en fyrboll

            för att räknas.

            Vårsegrare och höstsegrare samt totalsegrare utses. Vid vår och höst belönas  segraren med

             en flaska vin.

            Vid lika resultat vinner bästa rond. Vid lika även där  näst bästa osv. Tävlingarna benäms

            "Vårtouren" respektive "Hösttouren". Den  sammanlagda segraren blir "GSGT Tour Master".


   §5.    Whiskygolf (och gin)


             På hösten avslutas säsongen med GSGT:s berömda Whiskygolf (se separata  regler). Vid    
            denna tillställning kan ett antal personer inbjudas, som av GSGT:s  medlemmarna anses 
            berättigade att få deltaga i denna form av golf.


   §6.     Utträde


             Medlem kan utträda ur GSGT på egen begäran. Medlem kan uteslutas om han  bryter mot  
             ovan nämnda regler eller i övrigt förfar illojalt gentemot GSGT eller  dess medlemmar.


  §7.      Medlemmar


            Nr.  Namn

              1.  Lars Broman

              2.  Nils-Erik Haldemar

              3.  Håkan Ericsson

              4.  Anders Viveland

              5.  Jörgen Lundemo

              6.  Kjell Wahlfridsson

              7.  Gunnar Leffler

              8.  Rolf Viveland

              9.  Bertil Wilhelmsson

             10. Anders Westerling

Denna hemsida är skapad 99-05-10 och uppdatrad 20-10-25

Webmaster lurvas@gsgt.se