Bett

 Grebo Sunset Golf Tours Hemsida

"GSGT:s syfte är, att befrämja medlemmarnas utveckling i golfspelet samt trevlig samvaro" 

MENY

Startsidan

Vad är GSGT


Medlemsmatrikel

Tävlingsresultat

Bett

Tourmästare

Anslagstavlan

Vårens bettingresultat 2020

Namn

Vinst kronor

Utlägg kronor

Lasse

210

Håkan

280

0

Nisse


Anders V

70

0

Jörgen

210

Gunnar


Rolf

70

Bertil

210

0

Anders W


70

Höstens bettingresultat 2020

Namn

Vinst kronor

Utlägg kronor

Lasse


70

Håkan

70

Nisse

Anders V

70


Jörgen


210

Gunnar


Rolf

70

Bertil

70

Anders W

0

Höstens och vårens bettingresultat 2020

Namn

Vinst kronor

Utlägg kronor

Lasse


280

Håkan

350

Nisse


Anders V

140

Jörgen


420

Gunnar


Rolf


0

Bertil

280

Anders W

70


Birdies

Eagles

Lasse

0

0

Håkan

2

0

Nisse

0

0

Anders V

2

0

Jörgen

0

0

Gunnar

0

0

Rolf

3

0

Bertil

2

0

Anders W

1

0

Denna hemsida är skapad 99-05-10 och uppdatrad 20-10-25

Webmaster lurvas@gsgt.se